7 nejčastějších milostných fantazií, která je ta vaše? A co to o vás prozrazuje? Zdá se, že romantika se vrací na scénu, takto po ní toužíme!

Newspaper

7 nejčastějších milostných fantazií, která je ta vaše? A co to o vás prozrazuje? Zdá se, že romantika se vrací na scénu, takto po ní toužíme!

Výzkumnice a výzkumníci předložili čtyři scénáře sexuálních fantazií: romantický, dominantní-sadistický, submisivní-masochistický a scénář se sexuálním násilím. Podle reakcí na ně pak určily čtyři typy osobnosti. Kam byste zařadili sebe?

Sexualita a sexuální fantazie navzdory stále častějším debatám a otevřenějšímu přístupu patří mezi tabu. Za zavřenými dveřmi a ve světle digitálních obrazovek: na internetu, v TV show, filmech, seriálech, divadlech, online pornografii prožíváme obrodu, užíváme si je plnými doušky.

Ale abychom o nich mluvili otevřeně mezi sebou – možná ano, ale cítíte ten osten hanby a viny? Proto sexuální fantazie zůstávají neprobádaným územím a na jejich poli se udělalo stále nedostatek výzkumů.

Vědci zkoumali reakce na sexuální fantazie. A jeden konkrétní stojí za zmínku. Severoamerickým účastníkům a účastnicím (z Kanady a Ameriky) online výzkumu publikovaném v Archives of Sexual Behavior předložily scénáře se čtyřmi odlišnými narativy, aby se blíže přihlédli nikoli sexuálním fantaziím, ale jak na ně reagují, co vyvolávají a jak se cítí.

Romantické fantazie vítězí u stále mladších
Vzorek zúčastněných lidí se skládal ze 44% mužů, polovině žen a ostatku z různých kategorií. Průměrný věk byl 26 let, 43% heterosexuálů, 22% homosexuálů, 22% bisexuálů a zbytek z různých kategorií. Polovina byla ve vztahu, zbytek singly, polovina studentů a zbytek pracující, k etnicitě a kultuře se nepřihlíželo.

Sexuální scénáře byly romantického rázu, v dalším typu figurovala dominance či sadismus, v dalším submisivita či masochismus a poslední, čtvrtý typ narativů se týkal sexuálního násilí. Otázka zněla, jak se při zobrazení těchto sexuálních situací cítí, jestli je to vzrušuje, cítí se nekomfortně nebo lhostejně. Výzkum také přihlížel k případnému zneužívání v dětství, stylu atačmentu ve vztahu a podobně.

Zjistilo se, že při romantickém narativu cítilo 58% lidí vzrušení a 89% lidí nízký diskomfort (scénář jim nevadil, necítili se nepohodlně, rozrušeně), při submisivitu pocítilo vzrušení 54% lidí a 77% nízký diskomfort, dominance vzrušovala 60% % cítilo nízký diskomfort, násilí vzrušovalo 22% lidí a jen 25% cítilo nízkou míru diskomfortu. 13% zúčastněných bylo v dětství sexuálně zneužíváno, 82% zúčastněných se obvykle cítí ve vztahu nejistě a jen 16% si ve vztazích užívá pocit bezpečí a vzájemné lásky.

Výzkumníci a výzkumnice analyzovali reakce těchto lidí, přičemž zjistili, že data i osobnosti by se dali kategorizovat do čtyř základních kategorií podle reakce na sexuální fantazie.

Prohlédněme si nejdříve 4 typy osobností, kterým jste vy?

Indiferentní (lhostejní)
Největší skupinu zúčastněných lidí, až 37% by mohli výzkumníci a výzkumnice charakterizovat jako lidé s nízkou mírou vzrušení při reakcích na sexuální fantazie. Vůči všem scénářům pociťovali nejen nízké vzrušení, ale i nízkou míru diskomfortu, tedy na ně nereagovali nijak.

Romantici
22% zúčastněných hlásilo sice nízké vzrušení vůči scénářům se sexuálními fantaziemi, ale i vyšší diskomfort – kromě jednoho jediného scénáře, a to romantického – který dokázal obecně vzrušit 68% ze všech účastníků a účastnic (spíše více účastnic – až 60% žen se romantický scénář (líbil) a 79% lidí vůbec nevadil a nevyvolal v nich žádný diskomfort – a pokud, tak jedině nízký.

Entuziasti
Jak dobře čtete, entuziastům (26%) se líbily všechny čtyři typy scénářů au všech hlásily i vysokou míru vzrušení i nízkou míru diskomfortu – patřila sem až čtvrtina účastníků a účastnic výzkumu. Zajímavý je fakt, že právě tato skupina zahrnovala nejvíce lidí, u kterých zjistili sexuální zneužívání v dětství než v jiných kategoriích (až 23% oproti 12% zneužívaným romantikům nebo 20% zneužívaným dizonantním).

Dizonantní (protichůdní)
U dizonantních (15%) byly naměřeny protichůdné reakce. Favoritem pro ně byl sice romantický typ scénáře, ale reagovali i sexuálním vzrušením i vysokou mírou diskomfortu. Například je vzrušily i rušily sadistické scénáře a fantazie. V této skupině bylo zastoupeno vyšší procento žen 60% a také vyšší procento sexuální kompulzivity (sexuální nutkavosti, hypersexuality, intenzivního sexuálního prožívání).

- Reklama -Newspaper
PR články

Redakce doporučuje

Články autora