Dáváme ženám prostor, příležitosti a práci. Již 5 let!

SOUHLAS S PŘEDÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas s předáním osobních údajů z facebookového profilu

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Facebook, se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 (dále jen „Správce 1“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) předala společnosti Ženy s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 248 30 640, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178336 (dále jen „Správce 2“), tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • pohlaví
  • datum narození
  • podobizna
  • další osobní údaje, které Vámi byly v databázi Správce 1 označeny jako veřejně přístupné
 2. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, pohlaví, datum narození, podobiznu a další osobní údaje Vámi označené jako veřejně přístupné, budou Správcem 1 předány Správci 2 za účelem vytvoření uživatelského profilu na webovém portálu Správce 2. Poskytnutí těchto údajů není povinné.
 3. S výše uvedeným předáním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce 2. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní smazání uživatelského profilu na webu Správce 2.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOÚ máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci 1 nebo Správci 2 informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce 1 nebo Správce 2 přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci 1 nebo Správci 2 výmaz těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů